Eylem

1989, İstanbul

İMF Karşıtı Feministlerden Yol Kesme Eylemi

Basın Açıklaması, Trafik Kapatma

14 November 1989

İstanbul

Basın Açıklaması, Trafik Kapatma

Feminst Kadınlar

IMF ve DB politikaları erkek, sermaye ittifakının emeğimize saldırısı demek, kadın düşmanı politikalara hayır demek için

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB) yönetici kurulları 2009 yıllık toplantıları İstanbul'da, 6-7 Ekim tarihlerinde yaparken IMF ve DB karşıtları seslerini yükseltmeye devam ediyor. Bugün (4 Ekim) saat 18:00'de, Taksim, metro çıkışında bir araya gelen yaklaşık 30 feminist yaptıkları basın açıklamasında, "IMF ve DB politikaları erkek, sermaye ittifakının emeğimize saldırısı demek, kadın düşmanı politikalara hayır." dediler.

http://bianet.org/bianet/kadin/117424-im...

1989, İzmir

İzmir Çağdaş Kadın Derneği'nden Açıklama

Toplantı, Açıklama

14 October 1989

İzmir

Toplantı, Açıklama

CEDAW hayata geçsin diye

İzmir Çağdaş Kadın Derneği, Ankara Dayanışma Derneği ve Ankara Tartışma Grubu, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin yaşama geçirilmesini sağlamak amacıyla ulusal bir komite oluşturmayı hedefleyen bir toplantı ve basın açıklaması yaptılar.

http://catlakzemin.com/14-ekim-1989/...

1989, Ankara

Feminist Haftasonu

Etkinlik

15 February 1989

Ankara

Etkinlik

85 Feminist Kadın

Feminist hareketin gündemini konuşmak kampanyalar örgütlemek için.

11-12 Şubat 1989 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Feminist Hafta Sonu, Türkiye’deki feminist hareketin tarihi açısından önemli bir yere sahip. Toplantının çağrısını Ankaralı feminist ‘Perşembe grubu’ yaptı. Feminist Hafta Sonu’na katılan 85 civarında feminist kadın Ankara Ormancılar Lokali’nde toplandı. Bu toplantıda ilk defa farklı illerden feministler bir araya gelerek feminizmin temel tartışma konularını yüz yüze konuşmuş oldular. Feminist Hafta Sonu’na Perşembe Grubu, Kadın Dayanışma Derneği, Feminist Dergisi, Sosyalist Feminist Kaktüs Dergisi, Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği’nin yanı sıra, hiçbir grupta yer almayan feministler katıldılar.

http://catlakzemin.com/11-subat-1989-ank...

1989, Farklı Yerlerde

Kadınların Kurtuluş Bildirgesi

Basın Bildirisi

12 February 1989

Farklı Yerlerde

Basın Bildirisi

Feminist Kadınlar

Kadın Cinsiyetine Yapılan Haksızlıklara Karşı

Biz feminist kadınlar, kaderimizi biçimlendirme hakkımızı kullanarak bedenimize, kimliğimize, emeğimize, tarihimize ve geleceğimize sahip çıkmak istiyoruz. Bedenimize, kimliğimize, emeğimize, tarihimize ve geleceğimize el konuyor. Ev içinde ve dışında emeğimize erkekler ve sermaye tarafından el konurken, tek tek kadınlar olarak aile kurumunun içinde ve dışında erkeklerin vesayeti altında tutuluyoruz. Cinselliğimiz bizim dışımızda tıp, pornografi, sanat, kitle iletişim araçları, din ve toplum bilimleri tarafından tanımlanıp belirleniyor, bedenimize yabancılaştırılıyoruz. Cinselliğimiz evlilikte ve fuhuşta satın alınıyor, evlilik dışında gayrimeşru sayılıyor ve evlilik içinde hapsolunuyor. Kadınların baskı altına alınması eğitim eksikliği ve geleneksel toplumun kalıntısı gibi gösterilerek, kurtuluş mücadelemiz engelleniyor. Bedenimize, emeğimize, kimliğimize el konuyor. Böylece erkekler bizim sırtımızdan yaşıyorlar, bakılıyorlar, besleniyorlar, bilgi ve sermaye biriktirdiklerinde bunu da bizim sırtımızdan yapıyorlar, yani toplumun tüm iktidar mekanizmalarını denetliyor, bize tahakküm ediyorlar. Bütün kadınları ezilmişliğimizi fark etmeye, ezilmişliğimize karşı tavır almaya, dayanışmaya, örgütlenip çıkarlarımız için mücadele etmeye çağırıyoruz.

http://catlakzemin.com/11-subat-1989-ank...

1989, Ankara

Feminst Hafta Sonu

Toplantı

11 February 1989

Ankara

Toplantı

Perşembe Grubu, Kadın Dayanışma Derneği, Feminist dergisi, Soyalist Feminist Kaktüs Dergisi, Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği, Bağımısız Feministler

Feminist hareketin gündemini konuşmak, kampanyalar örgütlemek için.

Feminist Hafta Sonu’na katılan 85 civarında feminist kadın, Ankara Ormancılar Lokali’nde toplandı. Bu toplantıda ilk defa farklı illerden feministler bir araya gelerek feminizmin temel tartışma konularını yüz yüze konuşmuş oldular. Toplantının ardından ‘Kadınların Kurtuluşu Bildirgesi’ yayınlandı.

http://catlakzemin.com/11-subat-1989-ank...