Eylem

1988, Farklı Yerlerde

Bağır Herkes Duysun

Kitap

10 June 1988

Farklı Yerlerde

Kitap

Dayağa Karşı Kampanya Aktivistleri,

Erkek şiddetinin toplumda meşru görülmesine karşı.

Kariye Şenliği’nden elde edilen gelirle "Bağır Herkes Duysun" kitabı basıldı.

http://www.sosyalistfeministkolektif.org...

1988, İstanbul

Geçici Modern Kadın Müzesi

Dergi Çıkarma

08 March 1988

İstanbul, Şişli

Dergi Çıkarma

Dayağa Karşı Kampanya aktivistler

Erkek şiddetinin toplumda meşru görülmesine karşı.

İstanbul Reklam evinde “Geçici Modern Kadın Müzesi” adında bir sergi açıldı. Amaç “kadın işleri” diye sıradanlaştırılarak küçümsenen ev işleriyle, gizli yaşamaya zorlanılan adet günleri, jinekolojik muayeneler gibi kadınlık durumlarını yabancılaştırıcı bir biçimde sunarak dikkat çekmekti.

http://www.sosyalistfemi nistkolektif.or...