Eylem

1990, İzmir

159'a Hayır

Dava

23 August 1990

İzmir

Dava

İzmir'de Yaşayan Bir Kadın

743 sayılı Medeni Kanun’un 159. maddesi, evli bir kadının ancak koca izniyle bir iş ve sanatla iştigal edebileceğine hükmediyordu. Bu maddenin iptali için.

4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren 743 sayılı Medeni Kanun’un 159. maddesi, evli bir kadının ancak koca izniyle bir iş ve sanatla iştigal edebileceğine hükmediyordu. Kocanın izin vermemesi halinde kadın mahkemeye başvurabiliyor, mahkeme kadının çalışmasının aile birliğine zarar vermediğine ikna olursa çalışma iznini veriyordu. İzmir’de, kocasının izniyle turistik yerlerde çalışan bir kadın halk türküleri sanatçısının hukuki girişimiyle konu gündeme taşındı. Kadın, kocanın kendisini istismar ettiği gerekçesiyle boşanma davası açınca; koca da hemen kadına verdiği çalışma iznini iptal etti. Bunun üzerine kadın, 14 Nisan 1990 tarihinde hem mahkemeden çalışma iznini almak hem de koca iznini zorunlu kılan 159. maddenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı. Dava dilekçesinde bu madde ile erkeğe ayrıcalık tanındığını, cinsiyeti dolayısıyla kadının kocaya köle yapıldığını ileri sürdü. İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi, bu savların ciddi olduğu kanısına vararak Medeni Kanun’un 159. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 743 sayılı Medeni Kanun’un 159. maddesi, evli bir kadının ancak koca izniyle bir iş ve sanatla iştigal edebileceğine hükmediyordu. Bu maddenin iptali için

http://catlakzemin.com/23-agustos-1990-e...

1990, Farklı Yerlerde

Bekaret Kontrolune Hayır

Toplantı

19 June 1990

Farklı Yerlerde

Toplantı

İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu, Perşembe Grubu, Kadın Dayanışma Vakfı Girişim Kurulu, Eğit-Sen, Tabipler Birliği, Hemşireler Derneği, Kadınların Ankarası Komisyonu, Bağımsız Kadınlar Grubu, Tartışma Grubu, Sosyalist Parti Kadın Komisyonu, Çağdaş Hukukçular Derneği, Genç Umut Grubu, Üniversiteli Kadınlar

1990 yılında okullarda, yurtlarda, devlet dairelerinde arka arkaya bekâret kontrolü uygulamalarının yapılmasına karşı.

Toplantıda, bekâret kontrolünün ne kadar yaygın olarak uygulandığı ve nasıl meşru kabul edildiği üzerine tanıklıklar aktarıldı ve “Bekâret kontrolüne hayır, Bedenimiz bizimdir” kampanyasının hedefleri ve çerçevesinin ne olacağı tartışıldı. Kampanya sözünü iki ayda bir yayınladığı "Yeter" dergisiyle geliştirdi, yaygınlaştırdı.

https://catlakzemin.com/19-haziran-1990-...

1990, İstanbul

Kadın Eserleri Kütüphanesi

Kütüphane

14 May 1990

İstanbul, Eyüp

Kütüphane

Füsun Akatlı, Jale Baysal, Aslı Mardin, Şirin Tekeli, Füsun Yaraş,

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, kadınların, özenle korunmazsa yok olma ya da görünmezliğe mahkûm olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ortak belleklerini, yani tarihlerini koruma amacını güdüyor.

Kadınların ortak belleği veya tarihi kavramı, tarihte hep, yükseliş hâlinde olan bir kadın hareketiyle birlikte önem kazanmış, küllerinden dirilen Zümrüt-ü Anka (Phoenix) Kuşu misali, hareketin yükselişine koşut olarak dirilmiş ve kadınlar kazanımlarını koruyamamışlarsa yeniden unutulmuştur. Bu ‘makus talihi’ kırmanın bir yolu, tarihimize kararlı bir biçimde sahip çıkmamız, onun izlerini, belgelerini, eserlerini bilinçle korumamızdan geçer. Bu birikimin sağlayacağı bilgi, kadınların haklarına kavuşmalarını sağlayacak olan savaşımın en önemli araçlarından biridir.

http://kadineserleri.org/hakkimizda/...

1990, İstanbul

Bütün Kadınlar 438'e Karşı

Yürüyüş

18 February 1990

İstanbul

Yürüyüş

Feminist Kadınlar

Feministler, küfür olmaktan çıkarıp meslek olduğunun altını çizmek için fahişe terimini kullanmayı tercih ettiler. Dağıtılan bildirilerde, “İffetli kadını koruma gerekçesi kocaman bir erkek yalanıdır, haklı tecavüz yoktur! diye vurgulayarak eylemler yaptılar.

1986 yılında seks işçiliği yapan bir kadın, dört erkek tarafından kaçırılmış ve tecavüze uğramıştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün mahkemeye, tecavüze uğrayan kadının fuhşu meslek edinen bir kadın olduğunu bildirmesi üzerine öngörülen cezanın TCK 438. madde gereği 1/3 oranında indirilmesi gündeme geldi. Antalya Ağır Ceza Hakimi TCK’nın 438. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuru, tamamı erkeklerden oluşan Anayasa Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla bir fahişe ile iffetli bir kadının aynı kefeye konamayacağı gerekçesiyle reddedildi.Anayasa Mahkemesinin iptal istemini reddiyle birlikte, kadın örgütleri, hukukçular, İnsan Hakları Derneği, vesikalı seks işçileri bu kararı protesto ettiler.

http://catlakzemin.com/18-subat-1990-but...